Concept


CROSSMINDS bestaat uit vijf (online) masterclasses rond het overkoepelende thema ‘Smart Industry’. Studenten en professionals volgen samen de masterclasses, vormen grensoverschrijdende teams en werken vervolgens samen een real life case uit.


De onderwijsvorm van dit vak is hybride: naast online masterclasses en zelfstudie, wordt er ook per masterclass een on-site workshop voorzien. De voertaal van de masterclasses is Engels.


Als professional kies je zelf of je één of meerdere masterclasses volgt.

Het project ‘CROSSMINDS’ (Crossborder Smart Industries) heeft als doelstelling om een betere aansluiting tussen de vraag en het aanbod van kennis en de bijhorende kennisoverdracht naar bedrijven te bekomen.


Dit doel wordt bereikt door het samenbrengen van studenten en professionals met een technische achtergrond langs beide kanten van de landsgrens.

Grensoverschrijdende samenwerking


CROSSMINDS is een gezamenlijk initiatief van de onderwijsinstellingen KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt, Maastricht University en Fontys. Elke partner werkt volgens eigen specialisatie een masterclass uit binnen het overkoepelende thema 'Smart Industry.


Het project is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling. 
Meer info: www.grensregio.eu