Over CROSSMINDS

Met het project ‘CROSSMINDS’ (Crossborder Smart Industries) willen de projectpartners een antwoord bieden op drie ontwikkelingen die de laatste jaren meer en meer in de belangstelling komen. Het gaat hier concreet om:

  • het aanwakkeren van levenslang leren voor professionals
  • de toegenomen interesse in grensoverschrijdende mobiliteit van professionals en studenten
  • het benutten van de opportuniteiten qua afstandsonderwijs die ontstaan zijn naar aanleiding van de coronapandemie.


Het project heeft als doelstelling om een betere aansluiting tussen de vraag en het aanbod van kennis en de bijhorende kennisoverdracht naar bedrijven te bekomen. Dit doel wordt bereikt door het samenbrengen van studenten en professionals met een technische achtergrond langs beide kanten van de landsgrens. Concreet vertrekt het onderwijsconcept vanuit vier pijlers: 

  1. Student en professional samenbrengen

  2. Aanbieden van afstandsonderwijs

  3. Aanbieden van vakken in modulaire vorm

  4. Grensoverschrijdende samenwerking stimuleren


Het project realiseert hiervoor masterclasses die specifiek gericht zijn op professionals en (ingenieurs)studenten met een technisch profiel. Elke onderwijspartner richt één masterclass in rond het overkoepelend thema ‘smart industries’. Studenten en professionals zullen samen online en fysiek één of meerdere lesmodules volgen. De lesmodule is challenge-based en voorziet kansen om in een grensoverschrijdend en multidisciplinair team te werken aan een case uit de praktijk. Ook worden mogelijk nieuwe samenwerkingen tussen projectpartners onderzocht, door o.a. het organiseren van inspiratiedagen waarin nieuwe initiatieven worden voorgesteld met het oog op verdere grensoverschrijdende samenwerking.


Dit project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu. De deelnemende onderwijsinstellingen zijn KU Leuven, Universiteit Gent, UHasselt, Maastricht University en Fontys (Eindhoven).