Contact

Algemene informatie 

Projectcoƶrdinator: Wouter Van der Hoeven
wouter.vanderhoeven@kuleuven.be |
+32 16 37 73 14


Contactpersoon per onderwijsinstelling

KU Leuven
Wouter Van der Hoeven | wouter.vanderhoeven@kuleuven.be

Universiteit Gent
Kristel Dewulf
| Kristel.Dewulf@ugent.be

Universiteit Hasselt
Karine Evers | karine.evers@uhasselt.be

Fontys
Victor van der Linden
| v.vanderlinden@fontys.nl

Yvonne Kirkels | y.kirkels@fontys.nl 

Maastricht University
Kasper Eersels
| kasper.eersels@maastrichtuniversity.nl