Masterclasses

Het project CROSSMINDS brengt professionals en studenten grensoverschrijdend samen aan de hand van online en fysieke masterclasses. Elke partner werkt volgens eigen specialisatie een module uit binnen het overkoepelende thema ‘Smart industry’.  

 

Elke onderwijsinstelling voorziet één masterclass. Een masterclass bestaat uit online sessies, een stukje zelfstudie, een real-life case en een on-site workshop. De online sessies worden aangeboden op een gezamenlijk leerplatform. Deze sessies lopen over een periode van ongeveer twee weken (per masterclass). De on-site workshops vinden fysiek plaats, waarbij elke masterclass een workshop van ongeveer een halve dag (+- 3u) toegewezen krijgt. De voertaal van de masterclasses is Engels.


Doorheen de masterclasses wordt aandacht besteed aan de ondernemende competenties benodigd om technologische ontwikkelingen daadwerkelijk om te zetten in innovatieve toepassingen, dit aan de hand van het EU-framework EntreComp.


In totaal worden er vijf masterclasses aangeboden. 

Ketensamenwerking in smart industry

Technische innovaties kunnen niet landen in organisaties, zonder ook innovatie van bedrijfsprocessen. Daarnaast werken bedrijven steeds meer samen met klanten en toeleveranciers in onze netwerkeconomie. Vanuit ketensamenwerking zal daarom gewerkt moeten worden aan nieuwe organisatie- en verdienmodellen, andere processen en communicatievormen, nieuwe vormen van aansturing en leiderschap en een andere invulling van HR-vraagstukken om smart product-service systems en smart maintenance innovaties te verzilveren.


Deze masterclass zal via een online gedeelte je de theoretische achtergronden met betrekking tot (open) innovatie en ketensamenwerking geven. We zullen met name toelichten welke business modellen er zijn in de huidige ketens en wat voor gevolgen die modellen hebben op de interne organisatie. We baseren ons daarbij op het boek van Wim Steenbergen (2018) Outsourcing Development and Life-Cycle Management. Via de on-site workshop zullen we dieper ingaan op de organisatieveranderingen die moeten plaatsvinden willen Smart Industry innovaties geïmplementeerd worden.

Dr. Yvonne Kirkels

 Yvonne Kirkels is hoofddocent bij het Instituut Bedrijfsmanagement, Educatie & Technologie en senior onderzoeker bij het lectoraat Industrial Engineering en Entrepreneurship van Fontys Hogescholen. Ze ontwikkelt, coördineert en doceert strategie & innovatiemanagement en onderzoeksmethoden in challenge-based onderwijs. Zij is verantwoordelijk voor de afstudeercoördinatie en is op dit gebied landelijk actief. Om de interactie tussen onderzoek en onderwijs te stimuleren leidt ze zelf interdisciplinaire samenwerkingen met meerdere business partners, andere Fontys instituten, de TU/Eindhoven en is ze begeleider van masterstudenten aan de Open Universiteit in Nederland.

Smart Sensing:
Advanced Electronics & Sensor Technology


In de Smart Sensing masterclass nemen we je mee op een reis door de wondere wereld van de biosensoren. De masterclass start met een korte introductie waarbinnen het gebruik van biosensoren doorheen de geschiedenis wordt geschetst en de verschillende onderdelen van een typische biosensor worden besproken. Vervolgens krijg je een overzicht van de nieuwste wetenschappelijke inzichten in receptor synthese, de meest geavanceerde uitleesprincipes en wordt besproken op welke manieren je een sensor kan koppelen aan een sampler of kan integreren in een lab-on-a-chip toepassing.


Na deelname aan deze masterclass, zullen deelnemers in staat zijn:

  • Het algemene concept van een biosensor te duiden en de verschillende onderdelen te herkennen en benoemen
  • Een overzicht te bieden van de grootste commerciële succesverhalen in biosensing en hun werkingsprincipes te begrijpen
  • Uit te leggen welke natuurlijke en synthetische receptoren gebruikt kunnen worden voor biosensing en welk voordeel elk type receptor met zich mee brengt
  • Te bepalen welke uitleesstrategie je best gebruikt in combinatie met een bepaalde receptor voor een specifiek commerciële toepassing
  • Samplers te ontwikkelen die het mogelijk maken om biosensoren te gebruiken voor commerciële doeleinden

Eindhoven

Maastricht University

Dr. Kasper Eersels

Kasper Eersels behaalde een MSc in bio-elektronica en nanotechnologie en een PhD in biosensoren aan de Universiteit Hasselt. Gedurende de afgelopen 15 jaar, werkte Dr. Eersels in verschillende onderzoeksgroepen aan de ontwikkeling van biosensoren en hun toepassing in medische diagnostiek, voedselveiligheid en milieuonderzoek. Dr. Eersels is thans verbonden als universitair docent aan de Universiteit Maastricht waar hij actief is in biosensor onderzoek en academisch onderwijs.

Smart Building

In de masterclass “Smart Building” worden nieuwe methodieken en technieken in de bouw, die gedreven worden door digitalisering, voorgesteld. Zo wordt gekeken naar Building Information Models (BIM), die als centraal ankerpunt gebruikt worden om samenwerking en communicatie te verwezenlijken tussen de verschillende actoren betrokken bij het ontwerp-, bouw-, onderhouds-, en ontmantelingsproces van een gebouw. Een slim BIM-model – dat veel meer is dan een grafisch 3D-model van een gebouw – omvat een zeer uitgebreide database van alle informatie m.b.t. een gebouw. Er wordt gewerkt met real life cases om de toepassing van deze nieuwe technieken te illustreren. Deze masterclass wordt ingericht door UHasselt.

Dr. ing. Bram Vandoren

Bram Vandoren (dr. ing.) is universitair hoofddocent bouwkunde verbonden aan de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van UHasselt. Zijn onderzoeksactiviteiten focussen op het bouwmechanisch gedrag van metselwerk- en houtstructuren, via experimenteel en simulatieonderzoek. Daarnaast doceert hij diverse opleidingsonderdelen m.b.t. constructieleer/sterkteleer/bouwmechanica.

Ir. Bas van de Kreeke

Bas van de Kreeke (ir., MBA) is gastprofessor bouwdigitalisering verbonden aan de faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van UHasselt, CEO van Soltech en business coach bij Moove Forward. Hij heeft alle posities in een bouwbedrijf doorlopen en was van 2010 tot 2019 CEO van een middelgroot bouw- en wegenbouwbedrijf (familiebedrijf van de Kreeke). Hij is betrokken in verschillende innovatieprojecten rond verduurzaming van de bebouwde omgeving.


Artificial Intelligence & Data Management

De hedendaagse maatschappij en het dagelijks leven raken meer en meer doordrongen van Artificiële intelligentie (AI). Maar wat betekent AI nu echt? En welke invloed zal het hebben op ons leven?

 

Artificiële intelligentie (AI) is de mogelijkheid van een machine om mensachtige vaardigheden te vertonen, zoals redeneren, leren, plannen en creatieve oplossingen aangeven. Na deze masterclass heb je een duidelijker beeld van de belangrijkste AI-basisbegrippen en -technieken, samen met het potentieel, de beperkingen, en de gevaren van deze boeiende technologie. Daarnaast kijken we kritisch naar de bestaande en de nieuwe ontwikkelingen binnen AI vanuit een ethisch en business perspectief.

 

Deze masterclass bestaat uit een online gedeelte met theorie en praktische cases, waarbij je zelf je eigen tempo kan bepalen. Er komt geen hogere wiskunde of programmeren aan te pas. Ten slotte neemt

Klaus Dillen, Managing Director bij Dillen Technologies, ons mee in zijn AI-wereld tijdens de on-site workshop, waar we kennis maken met het echte werkveld van AI. 

M.Sc. Kristel Dewulf

Kristel Dewulf is een expert in Front End Innovation en Sustainable Product Innovation, betrokken bij verschillende innovatieprojecten samen met de Universiteit Gent (België) en een breed scala aan (internationale) bedrijven.  Sinds 2014 werkt ze als Programmadirecteur voor het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor Ingenieurs aan de Universiteit Gent. Als Innovatiecoach voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur begeleidt ze ingenieursstudenten in tech start-ups en in-company innovatieprojecten. Daanrnaast is ze oprichter en strateeg bij ENT Studios, een ingenieursbureau gevestigd in Gent (België), met een speciale expertise in technologie gedreven innovatie.


Klaus Dillen

Klaus Dillen is Managing Director bij Dillen Technologies, een technologiebedrijf met sterke focus op artificiële intelligentie dat zich voornamelijk richt op middelgrote tot grote bedrijven. Klaus is ook betrokken als oprichter, CTO of adviseur bij verschillende andere technologiebedrijven met een AI insteek. Daarnaast is hij ook lector AI aan de Hogeschool PXL.


Circular Economy

Het potentieel van circulaire economie is enorm, waardoor het thema en de bijhorende dienstverlening vandaag alomtegenwoordig is. Voor maakbedrijven blijft het echter nog vaak zoeken in dit overweldigende aanbod: hoe zet je deze kansen en drijfveren van de circulaire economie om in de praktijk? Hoe maak je zinvolle en haalbare keuzes op korte termijn?

Onder begeleiding van Thomas Vandenhaute, praktijkexpert circulaire economie bij Sirris, ga je tijdens deze masterclass op zoek naar hoe een bedrijf zijn circulair potentieel kan verhogen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk van andere technologiebedrijven doe je inspiratie en inzichten op die leiden tot een circulaire strategie.


Tijdens deze masterclass zal er dieper ingegaan worden op:

  • Design thinking & circulaire economie
  • Mapping the network & customer forces canvas
  • Value proposition design
  • Hoe circulaire economie digitaal ondersteunen 

Thomas Vandenhaute

Thomas Vandenhaute (ingenieur) was twintig jaar actief binnen verschillende industriële organisaties waar hij de nodige ervaring opbouwde rond industriële waardeketens en bedrijfsprocessen. Sinds 2011 is hij aan de slag als praktijkexpert circulaire economie bij Sirris. Als praktijkexpert circulaire economie helpt hij maakbedrijven bij het concretiseren van hun circulaire ambities via bedrijfsindividuele en collectieve bedrijfstrajecten. In zijn begeleiding in circulaire innovatie combineert hij verschillende aspecten: technologie (materialen, productontwerp, …), operations (processen in productie en dienstverlening, (digitale) naspeurbaarheid, …) en economie (verdienmodel, samenwerking in de keten, financiering, …), aangevuld met zijn expertise rond bijhorende methodologieën (concepten CE, systeemdenken, faciliteren van veranderingsprocessen en groepen).


EntreComp: ontwikkel je ondernemende mindset!

Onder begeleiding van een trainer/coach van Fontys Centrum voor Ondernemerschap, werk je doorheen elke masterclass aan de ontwikkeling van een aantal ondernemerschapscompetenties, waarmee je je ondernemende mindset versterkt. Dit is verbonden aan de opdracht, waar je aan gaat werken met andere deelnemers (zowel studenten als professionals). Je gaat onderzoeken in welke mate jouw ondernemende vaardigheden op een aantal gebieden zijn ontwikkeld en vanuit daar ga je verder werken aan de doorontwikkeling van deze competenties. Je wordt “ondernemender” en dat bereik je door te groeien in kennis, zelfkennis, inzichten en vaardigheden. We bieden een hele praktische module aan en je groeit als ondernemend mens door vooral te ervaren en te doen! 


Om jouw ondernemende competenties in kaart te brengen en jouw vooruitgang te meten, maken we gebruik van “myEntreComp”: een programma gebaseerd op het Europese Framework EntreComp (the Entrepreneurship Competence Framework).

 

 Het programma bestaat uit een combinatie van workshops, zelfstudie en opdrachten. Je ontvangt tijdens de workshops ondernemersgerichte kennis, past deze kennis toe en werkt aan je inzicht en vaardigheden door oefeningen, rollenspelen en praktijkopdrachten.

 

On-site workshop: 20 oktober, 17 november,  1 december

Eindhoven, Diepenbeek, Leuven

Victor Van der Linden, MSc (Fontys University of Applied Sciences, Director Fontys Centre for Entrepreneurship)

Victor van der Linden is afgestudeerd Bedrijfseconoom, met circa 20 jaar ervaring in het bedrijfsleven (uitzendbranche, consultancy en automotive) in diverse management- en directierollen: zowel commerciële posities als ook marketing, business excellence, human relations en algemeen management.

Vanwege zijn grote affiniteit met talentontwikkeling is Victor inmiddels ruim 10 jaar in het onderwijs actief, waarbij de koppeling met het bedrijfsleven en ontwikkeling van ondernemerschapscompetenties en een ondernemende mindset centraal staan.


Pasja Pauwels

(Fontys University of Applied Sciences, trainer/coach for Centre for Entrepeneurship)

Pasja Pauwels (Bachelor of Communications) is een ervaren trainer en coach op het gebied van business and personal development, sales, persoonlijke en professionele groei met een brede interesse in innovatie, startups, millenials en selfdevelopment.